Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΙΣ για ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2921 -για χορήγηση συνταγολογίων από ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ