Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 96