Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

7Δ9ΕΟΞ7Μ-Θ7Κ