8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης από τις 29 – 1 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο Divani Caravel.

Για υποβολή περιλήψεων: https://bit.ly/2vAkfej

On line υποβολή περιλήψεων από τις 27/4/2018
Λήξη υποβολής περιλήψεων 31/8/2018